Audiovisual

En aquest apartat podeu anar consultat imatges d'esdeveniments, concerts i activitats fetes per les distintes corals de l'Orfeó Gracienc:

Antic Cantaires

            

Orfeó Gracienc
           
Veus amb Gràcia
           
Roig Korai
           
Coloraines 

 

photo iconaImatges:

 

2015 antic cantaires 2015 veus orfeo 2015 roig
2015 coloraines  2015-corals-Sant-Gaieta

 

 video-iconaAlguns videos:

Fragment Concert Orfeó Gracienc i Cor Veus amb Gràcia de l'Orfeó Gracienc 2015
Fragment de Concert de Primavera del Cor de Noies de l'Orfeó Gracienc, Roig Korai 2015
Fragment Concert de música sacra de l'Orfeó Gracienc 2014