Direcció musical

Poire Vallve és el director musical de la Fundació Orfeó Gracienc.

Dins de la vessant coral és el director de l'Orfeó Gracienc i a més a més el coordinador i qui marca les línies mestres, en coordinació amb els directors respectius, de la resta de cors que conformen la base de la qual s'ha de nodrir l'Orfeó Gracienc: el Cor de Joves de l'Orfeó Gracienc i els Coloraines (Cor infantil) de l'Orfeó Gracienc.

Aquesta coordinació porta a la concreció d'un pla de treball que permet bastir un projecte coral que incorpora  la rica història í tradició de l'Orfeó Gracienc dins d'una visió moderna i avantguardista del cant coral.

Encara que d'història més jove, el cor d'Antics Cantaires de l'Orfeó Gracienc, el Cor Veus amb Gràcia i Roig Korai Cor de noies  passen a incorporar-se també dins del projecte que desenvolupa la direcció musical.

 
 
>> Inici Orfeó Gracienc Director - Poire Vallvé